Werkgebieden

Advies : Een no-nonsens adviesbureau kenmerkt Fintelman-advies. Gerrit-Jan wordt ingehuurd door diverse partijen om daar adviezen te geven. Dit kan zijn op technisch,  organisatorisch, juridisch of financieel gebied.

Consultancy : Dienstverlening aan derden(verrichten van onderzoeken e.d.)

Outplacement : Procedure die de kansen op succes voor werklozen na bv een reorganisatietraject  in hun zoektocht naar een nieuwe baan verdubbelt. Hands-on traject waarbij eigen regie voeren belangrijk is. Eigen op maat gemaakt trainingsprogramma met diverse modules om de zoektocht naar een nieuwe uitdaging te vergemakkelijken.

Coaching : Coaching is een breed begrip. Een coach ondersteunt, begeleidt of adviseert een cliënt bij een (thematisch) vraagstuk. Dat kan heel praktisch zijn: hoe krijg ik mijn werk op orde? Maar het kunnen ook levensvraagstukken betreffen: hoe word ik gelukkiger? Er zijn zeer vele vormen van coaching. Denk aan verkoop coaching, loopbaan coaching.

2013-10-03 14.49.57Training  :Het aanleren, verbeteren of veranderen van sociale, cognitieve en verkoop/sales vaardigheden.

Presentaties : Het verzorgen van een mondelinge/visuele presentatie is een activiteit die uw medewerkers individueel of in groep kunnen voorbereiden of uitvoeren. Leidinggevende kunnen de presentatie ook evalueren om uit te maken of uw medewerkers of teams de doelstellingen van het opleidingsonderdeel hebben gerealiseerd.

P&O : advies op personeelsbeleid en organisaties, ad-hoc advies en begeleiding . Doen van verbetervoorstellen voor HRM.

Re-integratie :

Mijn missie is iedere cliënt, ongeacht zijn eventuele beperkingen verantwoord mee te helpen om in het arbeidsproces terug te keren. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen talenten bezit, alleen komen  die niet altijd even goed uit de verf.

Mijn dubbelfunctie als adviseur van bedrijven zorgt ervoor dat ik mij beter in kan leven in de  situatie werknemer/werkgever en zodoende kan ik  realistisch maatwerk  leveren van deze tijd.

Fintelman-Advies staat voor de realiteit en voor de uitdading daarin een passend plan te maken waar de cliënt daadwerkelijk resultaten kan boeken. G.J. Fintelman is doortastend en pragmatisch, werkt doelgericht, heeft oor voor het persoonlijke verhaal en plaatst deze gegevens in het geheel, opdat de cliënt alles in een positievere perspectief kan zien en actie onderneemt.

Ik ben ervan overtuigd dat problemen uit vorige werksituaties zich niet hoeven te herhalen. Mits werkzoekenden hier bewust van zijn en bereid zijn om hun mindsetting te veranderen en dus niet in obstakels gaat denken, maar in mogelijkheden.

 

Ik vraag om commitment. Ik geef de cliënt zijn autonomie terug, door hem met een Hands- on mentaliteit verantwoordelijk te maken voor zijn eigen proces. Dit gebeurt op een open en soms confronterende manier. Om met mijn doelgerichte werkwijze aan de slag te kunnen gaan vind ik vertrouwen in elkaar hebben een vereiste. Alleen vanuit deze positieve relatie kan ik tezamen met mijn cliënt een haalbare traject uitstippelen. Dit helpt de cliënt om stap voor stap, in zijn eigen tempo hindernissen te overwinnen die hem op dit moment in de weg staan om zijn doel te bereiken.
Werkwijze en Specialisme Mijn werkwijze is dynamisch en activerend.  Ik lever maatwerk door samen met mijn cliënt een plan van aanpak op te stellen dat precies toegesneden is op zijn eigen actuele situatie. We vliegen het aan vanuit een ander perspectief: die van de werkgever, opdat cliënt vanuit een ondernemersgedachte zichzelf met meer kracht op de kaart kan zetten. Door middel van een uitgebreide intake zal ik ieder persoonlijk geval analyseren. Hiervoor gebruik ik de door Fintelman-Advies ontwikkeld ‘9-stappentechniek’, waarmee ik samen met cliënt zowel zijn kwaliteiten en zijn competenties in kaart zal brengen, alsook de figuurlijke pijn zal aanwijzen. Door de aandachtspunten in kaart te brengen worden preventief de valkuilen meegenomen.

Ik vraag om commitment. Ik geef de cliënt zijn autonomie terug, door hem met een Hands- on mentaliteit verantwoordelijk te maken voor zijn eigen proces. Dit gebeurt op een open en soms confronterende manier. Om met mijn doelgerichte werkwijze aan de slag te kunnen gaan vind ik vertrouwen in elkaar hebben een vereiste. Alleen vanuit deze positieve relatie kan ik tezamen met mijn cliënt een haalbare traject uitstippelen. Dit helpt de cliënt om stap voor stap, in zijn eigen tempo hindernissen te overwinnen die hem op dit moment in de weg staan om zijn doel te bereiken.

Mijn specialisme

  • Zijn alle cliënten die op dit moment minder tot geen uitzicht hebben op een baan. Fintelman-Advies hanteert geen uitsluitingen. Ongeacht hoe mensen in deze situatie terecht gekomen zijn, door persoonlijke omstandigheden of door gebeurtenissen buiten hun invloed om. Feit is dat cliënten nu vaak in een vicieuze cirkel zitten, want zonder baan, de kring die kleiner wordt en een teruglopend netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Als mensen de mogelijkheid niet hebben om hun  talenten te gebruiken, c.q. die te ontwikkelen, doet dit afbreuk op hun zelfstandigheid  en ook op hun welzijn. Weten waar de oorzaak aan te wijten is, kan belangrijk zijn om inzicht te krijgen in het proces, zodat we een blijvende verandering erin teweeg kunnen brengen. Realistisch bezig zijn betekent beperkingen accepteren en kwaliteiten ontdekken. Denken in oplossingen in plaats van in problemen zodat we het positieve naar boven halen.
  • Het accent ligt op individuele gesprekken, waar we intensief van gedachten wisselen, om alle belangrijke punten op een rij te krijgen. Om het overzichtelijk te maken voor iedereen brengen we het levensverhaal van cliënt terug tot een A-4 formaat, oftewel: we maken ‘de korte versie’ ervan. Dit kan soms erg confronterend zijn, maar het is van uiterst belang om duidelijkheid te krijgen in waar de schoen precies wringt.  Als de cliënt bereid is om hieraan mee te werken, zullen we effectiever kunnen werken aan zijn terugkeer tot het arbeidsproces.
  • Nuttige bijkomstigheid hierbij is, dat ik, door mijn veelzijdig werk als adviseur kennis en contacten heb in allerlei branches in het bedrijfsleven door het gehele land. Daarnaast ben ik lid van verschillende ondernemers- en services clubs, waardoor ik veel contacten heb die meerdere opties open maken.
  • Door mijn ruime ervaring op de werkvloer, als adviseur/ondernemer en voormalig werknemer weet ik wat zich daar afspeelt en kan ik op een open manier, maar ook met een vleugje humor omgaan met hoogte- en dieptepunten die u maar ik ook heb meegemaakt. Mede daardoor kan ik tijdig processen herkennen en daar op de juiste manier te handelen. Om cliënt op weg te helpen werken we samen aan drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. Ik geef cliënten inzicht in  de verwachtingen van de werkgever, zodat ze daarop kunnen inspelen en zich beter op de kaart zetten.

 

  • Ik help cliënten om zich te verplaatsen in de gedachtegang van de werkgever om een sollicitatie meer kracht bij te zetten en te focussen op een aantal aandachtspunten zoals:

 

  1. Hoe kan ik mijzelf onderscheidend aanbieden zodat ik een reële kans maak, ondanks eventuele beperkingen (zoals bijvoorbeeld leeftijd, gevolgen van een medische aandoening of gewoon even het vertrouwen erin kwijt zijn geraakt, waardoor we de energie en lust missen om daarvoor te gaan).
  2. Zijn we realistisch bezig, accepteren we bepaalde zaken en hebben we gezamenlijk de drive om verder te komen?
  3. Wat zijn mijn kwaliteiten en (net zo belangrijk!) welke  de zwakke punten?
  4. Hoe denk je aan de actuele eisen van de markt te voldoen en hoe maken we deze passen?
  5. Welke talenten wil je ontwikkelen, welke kracht wil je inzetten?

Houden we degelijk rekening met het verleden, om lering te trekken uit vorige ervaringen met het oog voor de toekomst